ADRESAT DHE KONTAKTET
Per ankesa ju lutemi te kontakoni ne:
Tel: 04 22 74 141; 04 22 74 184
E-mail: ankesajuaj@cezshperndarje.al
E-mail: kujdesi_abonentit@cezshpendarje.al

PER DIFEKTE JU LUTEM KONTAKTONI

Qendra dispecer Rajoni Qender: Tel: 04 22 58 888, 04 23 55 269, 04 23 55 270

Qendra dispecer Rajoni Juglindje: Tel:054 22 1000, 054 22 1001, 054 22 102

Qendra dispecer Rajoni Jugperendim Tel: 034 21 0000, 034 21 0002

Qendra dispecer Rajoni Verior 022801023, 022801024, 022801025

Dispeceria Durres - 0522 22097

Dispeceria Gjirokaster - 084 262555, 084 264465

FOTO GALERI