ADRESAT DHE KONTAKTET
Per ankesa ju lutemi te kontaktoni ne:
Tel: 04 22 74 141; 04 22 74 184
E-mail: ankesajuaj@cezshperndarje.al
E-mail: kujdesi_abonentit@cezshperndarje.al

PER DIFEKTE JU LUTEM KONTAKTONI

Qendra dispecer Rajoni Qender: Tel: 04 22 58 888, 04 23 55 269, 04 23 55 270

Qendra dispecer Rajoni Juglindje: Tel: 054 22 1000, 054 22 1001, 054 22 102

Qendra dispecer Rajoni Jugperendim Tel: 034 21 0000, 034 21 0002

Qendra dispecer Rajoni Verior Tel: 022801023, 022801024, 022801025

Dispeceria Durres Tel: 0522 22097

Dispeceria Gjirokaster Tel: 084 262555, 084 264465

FOTO GALERI
Kliko per te hyre ne sistemin e kontrollit te debise se abonentit